úvod  

 služby   kontakt   mapa   foto
     
V srpnu roku 1929 byla vybrána a zakoupena vhodná stavební parcela ke stavbě karlovarského krematoria. O rok
později byl architekt Rudolf Wels pověřen vypracováním projektů a studií stavby krematoria. Na podzim r. 1931 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na stavbu a po částečném vyřešení financování formou půjčky se v dubnu r. 1932 se
stavbou začalo.

Na jaře r. 1933 je hrubá stavba krematoria dokončena a 7. prosince téhož roku byla zkolaudována.  Dvě
kremační pece ve spalovně, patřičné zázemí, márnice a obřadní síň dlouhá 24,5 m, široká 13m
a vysoká 8,65 m. Na tehdejší dobu velice pokrokové a moderní krematorium bylo
slavnostně otevřeno 17. prosince 1933 a se  zpopelňováním se  začalo hned
následující den.

Za první rok provozu bylo ve zdejším krematoriu provedeno 148 zpopelnění.

V roce 1998 prošlo krematorium rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací
a stávající pece byly nahrazeny pecí jednou a to typem C 411
a spalování je prováděno nejmodernějšími technologiemi.

Ročně zde je asi 3 150 zpopelnění zesnulých z celého
karlovarského regionu a spádových oblastí.
Firma
Fořt & synové krematorium a pohřební
služba s.r.o.
zde působní od roku 1998.

.